image image
image image image image image image image image image image image image image image

Novogodišnje obraćanje S.N. Lazareva čitaocima

Novogodišnje obraćanje S.N. Lazareva čitaocima

Dragi čitaoci, čestitam vam Novu godinu, kao i činjenicu što se protekloj, 2016. godini, nije dogodio nuklearni rat. Svet balansira na ivici opstanka u svakom pogledu, na vojnom, ekonomskom i ekološkom planu. Ali najveća katastrofa koja se dešava je ona, koja protiče u čovekovoj duši, a to je gubitak vere, ljubavi i morala. Upravo je to ono što danas nedostaje našoj civilizaciji. Ukoliko ne pronađemo pravi put, neće nas spasiti nikakva ekonomija, novac, političke ili ekonomske mere.

Poslednjih godina pratio sam vodeće države i na svakom koraku video jako opasna znamenja onoga što se u Bibliji naziva apokalipsom. U ovoj godini nešto se dogodilo… Uobičajeni šabloni ponašanja počeli su da se raspadaju, kult novca i blagostanja počeo je da stupa na drugi plan. Naša civilizacija počinje da se budi i traži nove putokaze što je veoma važno i iznenađujuće, predstavlja vrlo pozitivan znak. Od toga koliko se svako od nas na prvom mestu bude brinuo o svojoj duši, shvatajući da je najvažnija sreća duše, a tek potom blagostanje i zdravlje, od toga danas mnoga toga zavisi. Ljubav prema Bogu u svakodnevnom životu manifestuje se kao bezuslovna i nesebična ljubav koja ni od čega ne zavisi. Na spoljašnjem nivou, ljubav se manifestuje kao bezuzročna sreća, a u uobičajenoj situaciji ljubav je radost koja se ispoljava nezavisno od dobitaka. U onoj meri u kojoj se ne odričemo od ljubavi, od sreće i radosti u duši, toliko će nam biti lakše da promenimo sebe kao i svet koji nas okružuje.

Zato, svim čitaocima želim da se u sledećoj godini ni pod kakvim uslovima i okolnostima ne odriču ljubavi, unutrašnje sreće i radosti koji nam pomažu da prevaziđemo sve teškoće, prepreke i promenimo sebe i mir u celini.

Želim vam puno uspeha, mirno nebo nad glavom, prijatelje, porodičnu sreću, i pre svega puno ljubavi, radosti i pozitivne energije.

Vaš autor

0
29.12.2016
269