image image
image image image image image image image image image image image image image image

Saveti čitaocima koji se pismeno obraćaju Sergeju Nikolajeviču Lazarevu

 

Poštovani čitaoci!

Sergej Nikolajevič svakodnevno dobija pisma od strane čitalaca. Ona su protkana pričama iz života, patnjom, molbama za pomoć. I naravno, svako se nada da će brzo dobiti odgovor.

Sergej Nikolajevič pažljivo čita pisma, ali vremenski nije u mogućnosti da na svako odgovori.

Da vaše pismo ne bi ostalo bez odgovora, upoznajte se s našim preporukama.

Zamolili bismo vas da ne šaljete pisma sličnog sadržaja:

"Poštovani Sergeju Nikolajeviču! Moje ime je...U poslednje 4 godine imam probleme na poslu, nemam volje za rad, ne mogu da pronađem posao koji bi mi se dopadao, a na ličnom planu imam puno dilema. U glavi mi je sve zbrkano i neizvesno. Izgubljena sam! Molim vas, pomozite mi da se vratim na pravi put!"

Sergej Nikolajevič na ovakva pisma može samo da odgovori ovako: "Čitajte knjige, gledajte diskove sa seminarima i predavanjima i radite na poboljšanju karaktera".

Niko nema energije i vremena da stalno odgovara na ista pitanja. Autorka pisma nije upoznata s knjigama i video-materijalima. Ona se nada da će joj Sergej Nikolajevič odgovoriti i da će to rešiti njene probleme. Ali bez razumevanja teorije, odgovor će biti nerazumljiv. A bez rada na sebi, nikakva teorija neće moći da pomogne.

Ili sledeće pismo: „Zdravo. Treba mi lična konsultacija"

Bez komentara. Prenošenje ovakve poruke Sergeju Nikolajeviču bi značilo da ne poštujemo ni njega samog, niti njegovo vreme".

Druga je stvar kad autor ne iznosi samo svoje probleme, već i demonstrira šta je sam učinio da bi promenio situaciju. Kako je menjao svoj karakter, kakve rezultate je postigao? To je dragoceno iskustvo koje može biti svima od koristi.

Šta možete učiniti da biste povećali šanse da dobijete odgovor na pismo?

Preporuke autorima pisama:

1. Pismo započnite sa uljudnim obraćanjem primaocu.

2. Ako molite za pomoć, na početku kratko formulišite suštinu problema. Pažljivo odaberite činjenice koje treba pomenuti u pismu da se ono ne bi pretvorilo u spisak pritužbi na život i bližnje.

3. Ako imate nekoliko pitanja, napišite nekoliko pisama.

4. Idealno bi bilo da pismo ne bude duže od jedne stranice. Ako je dugačko, možda ste ga opteretili nepotrebnim detaljima ili istovremeno pokušavate da rešite nekoliko različitih problema.

5. Obavezno napišite šta ste već sami preduzeli da biste rešili problem. Kako ste menjali svoj karakter?

6. Posebno su korisna ona zrnca vašeg iskustva koja su vam pomogla u radu na sebi u različitim situacijama, u promeni karaktera, u vaspitanju dece i bližnjih. Takva pisma su prioritetna za objavljivanje na sajtu, budući da mnogima pomažu u rešenju svojih problema.

7. Pre nego što postavite pitanje Sergeju Nikolajeviču, potražite odgovore:

  • u knjigama;
  • u seminarima i predavanjima;
  • u člancima;
  • velikom broju tematskih klipova na Youtube;
  • na ovom sajtu;
  • na forumu u temama različitih učesnika.

 

8. Kada je pismo napisano, razmislite da li je možda bolje otvoriti temu na forumu (FB grupa za čitaoce iz Srbije, Hrvatske, BiH, Slovenije, Crne Gore i Makedonije: https://www.facebook.com/groups/postovaoci.sn.lazareva/ ) Na taj način ćete sigurno dobiti brzu povratnu informaciju i korisne savete.

9. Ako na ruskom sajtu označite opciju "Nije za publikovanje", najverovatnije nećete dobiti odgovor. Sergeju Nikolajeviču su prioritetna pisma čiji odgovor može pomoći mnogima.

10. Na kraju, potrudite se da vaše pismo bude oslobođeno stilskih, pravopisnih i gramatičkih grešaka. Pisma s greškama neće biti objavljena na sajtu. Administratoru je za ispravku potrebno mnogo vremena, što znači da pisma bez grešaka imaju prioritet.

Nadamo se da će vam ove preporuke pomoći da napišete pismo koje će dati značajan doprinos razvoju „DK" sistema, sajta i foruma i da će vam pružiti putokaz u rešavanju svojih problema. Želimo vam uspeha u radu na sebi!

Email adresa autora je: lazarevsn@rambler.ru


S poštovanjem,

administrator sajta lazarev.rs

(na zahtev Sergeja Nikolajeviča Lazareva)

 

Napomena čitaocima iz Srbije: Molimo vas da pisma za Sergeja Nikolajeviča budu obavezno napisana na ruskom jeziku. Svi takvi dopisi, na ruskom jeziku, biće prosleđeni autoru, a ukoliko su na srpskom jeziku, objavljeni na našem sajtu, ukoliko to želite (naravno, ukoliko ispunjavaju gorenavedene kriterijume).

0
26.03.2017
498